[Missing NPC]

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Post Reply
User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 234
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

[Missing NPC]

Post by Nas » 13 Mar 2019, 16:12

https://www.wow-freakz.com/npc_finder.p ... rit-healer
Bug: missing spirit healer at:
59.73 42.35
63.21 31.97
This bug will sent players back to the base when death with Nalak and Throne of Thunder.

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 234
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: [Missing NPC]

Post by Nas » 02 Apr 2019, 18:12

Spirit healer at: 63.21 31.97 fixed
59.73 42.35 still missing

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 280
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Missing NPC]

Post by Administrator » 04 Apr 2019, 00:05

Fixed next update.

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 234
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: [Missing NPC]

Post by Nas » 12 Apr 2019, 10:32


User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 280
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Missing NPC]

Post by Administrator » 13 Apr 2019, 16:06

Con Spirit healer thì vẫn có ở vị trí đó, có điều bug khiến cho player ko ra graveyard ở khu vực đó :3

Post Reply