[NPC bug] august celestials quartermaster shop

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
Locked
User avatar
Supermod113
Mod
Mod
Posts: 61
WoW character level: 90
WoW character guild: None

[NPC bug] august celestials quartermaster shop

Post by Supermod113 » 10 Mar 2019, 22:45

This NPC doesn't have shop option:

Link:
https://www.wowhead.com/npc=64032/sage-whiteheart
Attachments
Desktop Screenshot 2019.03.10 - 22.43.15.36.jpg

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 337
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [NPC bug] august celestials quartermaster shop

Post by Administrator » 11 Mar 2019, 01:17

Ở 547 con này Work ko nhỉ?

User avatar
Supermod113
Mod
Mod
Posts: 61
WoW character level: 90
WoW character guild: None

Re: [NPC bug] august celestials quartermaster shop

Post by Supermod113 » 14 Mar 2019, 20:22

Có ở 547 work bình thường thì phải.

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 337
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [NPC bug] august celestials quartermaster shop

Post by Administrator » 17 Mar 2019, 11:19

Fixed in 12h 17/03

Locked