Item Upgrade

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: Item Upgrade

Post by Nas » 14 Mar 2019, 09:55

Bug này cần xem xét kỹ và fix sớm vì k chỉ đơn giản là k thấy được item có upgrade hay không mà nếu không transmog item đã upgrade thì lượng stat lẽ ra được hưởng từ việc upgrade item cũng k có.

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 261
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Item Upgrade

Post by Administrator » 15 Mar 2019, 17:42

Fixed. Need re-test

User avatar
Kuroo
Posts: 118
WoW character race: Human
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 99
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Item Upgrade

Post by Kuroo » 16 Mar 2019, 00:07

Still bug


After relog

Image

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 261
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Item Upgrade

Post by Administrator » 16 Mar 2019, 13:59

Cái topic này hơi dài dài. Tạm thời close. Viết rõ chi tiết vào Topic mới xem các vấn đề đang là gì nhé :)

Locked