Item Upgrade

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây
User avatar
Crodzzzzzzz
Posts: 51
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Item Upgrade

Post by Crodzzzzzzz » 10 Mar 2019, 20:21

- description: item upgrade is only available when the item you want to upgrade is transmoged.
- how should it work: item upgrade should always available(except the item that unable to be upgraded).

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: Item Upgrade

Post by Nas » 11 Mar 2019, 10:23

Confirm

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 261
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Item Upgrade

Post by Administrator » 11 Mar 2019, 12:55

Có item nào mà Upgrade được nhưng không xmog được ingame ko nhỉ các bạn?

User avatar
Crodzzzzzzz
Posts: 51
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Re: Item Upgrade

Post by Crodzzzzzzz » 11 Mar 2019, 17:41

Neck
Ring
Trinket

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 261
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Item Upgrade

Post by Administrator » 11 Mar 2019, 23:39

Fixed next update

Time update goes live: 12h00 12/03/2019

User avatar
Crodzzzzzzz
Posts: 51
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Re: Item Upgrade

Post by Crodzzzzzzz » 12 Mar 2019, 18:12

Crodz

User avatar
thieu10hoalk
Posts: 51
Location: Orgrimmar
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

Re: Item Upgrade

Post by thieu10hoalk » 12 Mar 2019, 18:54

Sao thấy vẫn còn bug nhỉ :|
mọi sự ủng hộ xin gửi về char Amaukwa realm Hellscream nhé :cry: mãu iu :beauty:
:bug:

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 261
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Item Upgrade

Post by Administrator » 12 Mar 2019, 20:59

Bug cụ thể ntn nhỉ Amú

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 229
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: Item Upgrade

Post by Nas » 12 Mar 2019, 21:47

xác nhận vẫn như cũ chỉ có item transmog mới hiển thị upgrade

User avatar
thieu10hoalk
Posts: 51
Location: Orgrimmar
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

Re: Item Upgrade

Post by thieu10hoalk » 12 Mar 2019, 23:53

- before transmog:
Image

- after transmog:
Image
mọi sự ủng hộ xin gửi về char Amaukwa realm Hellscream nhé :cry: mãu iu :beauty:
:bug:

Locked