Horridon - [Throne of Thunder]

Report bug về raid - dungeon tại đây.
Post Reply
User avatar
kunlovega
Posts: 19
WoW character race: Goblin
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

Horridon - [Throne of Thunder]

Post by kunlovega » 01 May 2019, 12:24

Đã xem report của #mrphuc nhưng boss này vẫn còn bug nhiều thứ, tính lập topic trong report #mrphuc luôn mà nghĩ lại thoy lập cái mới để dễ xem.
1) Charge:
+Link: https://www.wowdb.com/spells/136769-charge
+Bug: Not working.
+How to work: Horridon charges at a random player, performing a Double Swipe once he reaches their location.
2)Double Swipe:
+Link: https://www.wowdb.com/spells/136740-double-swipe
+Bug: Deals damage around the boss.
+How to work: Horridon swings his massive head and tail to and fro, inflicting 500,000 Physical damage to players in a 35-yard cone in front of and behind himself. This effect happens twice.
3)The Farraki door opens:
+ Bug: Only appear Sul'lithuz Stonegazer and Farraki Skirmisher, no other mobs will appear.
The Dinomancer does not appear!
---> Impossible through the next phase.

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 986
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Horridon - [Throne of Thunder]

Post by mrphuc » 01 May 2019, 13:03

the dinomancer did appear , look carefully
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
kunlovega
Posts: 19
WoW character race: Goblin
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

Re: Horridon - [Throne of Thunder]

Post by kunlovega » 01 May 2019, 13:20

mrphuc wrote:
01 May 2019, 13:03
the dinomancer did appear , look carefully
Guild bên t đã đánh hơn 3 phút nhưng dino không xuất hiện.

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 986
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Horridon - [Throne of Thunder]

Post by mrphuc » 01 May 2019, 13:47

thế à ? 3 tiếng đây
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
kunlovega
Posts: 19
WoW character race: Goblin
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

Re: Horridon - [Throne of Thunder]

Post by kunlovega » 01 May 2019, 17:48

mrphuc wrote:
01 May 2019, 13:47
thế à ? 3 tiếng đây
Là sao? Ý cậu là đánh 3 tiếng sau nó mới xuất hiện hả? Vậy thì càng bug nặng rồi còn gì.

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 986
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Horridon - [Throne of Thunder]

Post by mrphuc » 01 May 2019, 17:52

bọn mình dành 3 tiếng try hard boss và con dino xuất hiện every try
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
kunlovega
Posts: 19
WoW character race: Goblin
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

Re: Horridon - [Throne of Thunder]

Post by kunlovega » 01 May 2019, 18:03

mrphuc wrote:
01 May 2019, 17:52
bọn mình dành 3 tiếng try hard boss và con dino xuất hiện every try
Hmmm... bọn tôi ko đánh lâu 3 tiếng, nhưng đánh đám mobs hoài mà chẳng thấy dino đâu. 2 tank dính stack lên 15 rồi swap cho nhau mà ko thấy gì khác nên tự wipe luôn cho khỏi tốn thời gian. Cái này chắc BQT bật bất tử thử test 2 faction xem.

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 335
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Horridon - [Throne of Thunder]

Post by Administrator » 01 May 2019, 20:34

Bug boss trừ những boss đặc biệt có 2 faction tham gia như trial of crusader thì có thể còn liên quan đến 2 faction, nhưng boss mà không liên quan đến faction thì chắc chắn là 1 điều là đã work thì work cho cả 2, hoặc bug thì cũng bug cho cả 2.

Tuy nhiên bạn đã có lời thì BQT cũng hỗ trợ.

Đây là hình ảnh BQT test với race Goblin.

https://imgur.com/a/KXTUDHN

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 237
WoW character race: Human
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: Horridon - [Throne of Thunder]

Post by Nas » 03 May 2019, 12:58

@bm: cái này chưa rõ nguyên nhân, có lúc dino xuống có lúc không thử nhiều lần mới rõ là như vậy. Nhưng thực tế là vẫn down đc boss mặc dù khá khó

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 986
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Horridon - [Throne of Thunder]

Post by mrphuc » 26 May 2019, 16:08

bây h là dino lúc có lúc ko , và down boss vẫn ko có rep
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

Post Reply