dungeon ID save

Report bug về raid - dungeon tại đây.
Post Reply
User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 986
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

dungeon ID save

Post by mrphuc » 30 Apr 2019, 18:50

link : https://wow.gamepedia.com/InstanceMapID ... a_Dungeons

bug 1 : dungeons id got saved as raids Id

bug2 : even though expired , bossess in dugeon still have status " defeat" -> cant queue rdf

https://imgur.com/khYSREa
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 335
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: dungeon ID save

Post by Administrator » 30 Apr 2019, 19:05

Có cái phần tui chưa rõ, có phải là nếu khi expired thì đáng lẽ ra nó phải mất khỏi phần Raid Info đúng không nhỉ.

Ngoài ra Mode Heroic của Dungeon là có Save ID rồi nên nó nhảy vô phần ID đó.
Với lại InstanceID là chung cho Raid với Dungeon

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 986
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: dungeon ID save

Post by mrphuc » 30 Apr 2019, 20:45

expire thì mất ông ạ
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :sure:

Post Reply