[BUG] Mistweaver Monk Talent - Zen Sphere

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây
Locked
User avatar

Topic author
destorm057
Posts: 27
WoW character race: Tauren
WoW character class: Paladin
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: The Horde

[BUG] Mistweaver Monk Talent - Zen Sphere

Post by destorm057 » 27 Feb 2022, 12:20

124081 - Zen Sphere
Bug: Heal received from Zen Sphere every 2 seconds sometimes x2 of healing received.

User avatar
Nas
Posts: 317
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde slayer

Re: [BUG] Mistweaver Monk Talent - Zen Sphere

Post by Nas » 10 Mar 2022, 15:17

https://photos.google.com/share/AF1QipO ... JNa3VybS13
Cụ thể hơn là làm như thế nào để nó được x2 như vậy nhỉ
Image

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 953
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: [BUG] Mistweaver Monk Talent - Zen Sphere

Post by Administrator » 23 Apr 2022, 22:38

close for now

User avatar
thanh19589
Posts: 282
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny
Been thanked: 4 times

Re: [BUG] Mistweaver Monk Talent - Zen Sphere

Post by thanh19589 » 03 May 2022, 21:58

bug chỉ xuất hiện khi spec heal, và nếu thay talent hay swap spec work bt, lúc đó chỉ cần relog vào lại là bug tiếp

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 953
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: [BUG] Mistweaver Monk Talent - Zen Sphere

Post by Administrator » 16 May 2022, 07:15

thanh19589 wrote:
03 May 2022, 21:58
bug chỉ xuất hiện khi spec heal, và nếu thay talent hay swap spec work bt, lúc đó chỉ cần relog vào lại là bug tiếp
Fixed / no longer bug in the latest update

Locked