[Spell] Divine purpose

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây
Locked
User avatar
Hin
Senior user
Senior user
Posts: 171
WoW character race: Blood Elf
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Female
WoW character level: 100
WoW character guild: TS bước đi không gì cản nổi

[Spell] Divine purpose

Post by Hin » 02 Apr 2020, 22:59

Bug: http://mop-shoot.tauri.hu/?spell=86172
Divine Purpose proc ngay cả khi sử dụng talent khác (Holy avenger hoặc Sanctified Wrath)
How it should work: Divine purpose chỉ proc khi mà talent Divine Purpose được sử dụng.
Image

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 432
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Spell] Divine purpose

Post by Administrator » 17 Apr 2020, 22:43

fixed exploit

Locked