Item - Warrior T15 Protection 2P Bonus

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây
Post Reply
User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Item - Warrior T15 Protection 2P Bonus

Post by mrphuc » 18 Nov 2019, 22:40

Link:
http://mop-shoot.tauri.hu/?spell=138280
http://mop-shoot.tauri.hu/?itemset=-746
http://mop-shoot.tauri.hu/?spell=122979
http://mop-shoot.tauri.hu/?spell=138279
http://mop-shoot.tauri.hu/?spell=118340

Bug description:
Shield Slam and Revenge have a 10% chance to activate Impending Victory only , not Victory Rush

How should it work:
Shield Slam and Revenge have a 10% chance to activate Victory Rush as if you had killed your target

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 445
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Item - Warrior T15 Protection 2P Bonus

Post by Administrator » 17 Feb 2020, 01:07

Report này có vẻ sai. Khi mà learn talent Impending Victory, thì nó replace victory rush rồi?

User avatar
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1025
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Item - Warrior T15 Protection 2P Bonus

Post by mrphuc » 17 Feb 2020, 12:34

Ý mình là cái bonus 2p nó chỉ work với talent đó , còn với victory rush thì ko

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 445
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Item - Warrior T15 Protection 2P Bonus

Post by Administrator » 17 Feb 2020, 21:45

Cái này có vẻ khoai và tốn kém nên tạm chấp nhận bug này.

Post Reply