[spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây
Locked
User avatar
Alex
Senior user
Senior user
Posts: 146
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 4

[spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Post by Alex » 15 May 2019, 06:57

work: https://www.wow-freakz.com/spells.php?spell=76657
bug: not work

bug nay giam 30% dame done cua BM hunter nen admin fix som.
Ngoai ra, spirit beast bug khong xuat hien. Padaria co xuat hien nhung ko tame dc
Image

User avatar
Alex
Senior user
Senior user
Posts: 146
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 4

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Post by Alex » 16 May 2019, 23:21

Toan bo Mastery cua hunter ko co tac dung nhe.gg
Image

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 441
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Post by Administrator » 16 May 2019, 23:47

Cần Giang tester report cho chuẩn bài nhé :)

User avatar
Alex
Senior user
Senior user
Posts: 146
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 4

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Post by Alex » 20 May 2019, 17:19

Lấy con BM hunter buff 3k mastery không thấy dame tăng. ez
Image

User avatar
Alex
Senior user
Senior user
Posts: 146
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 4

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Post by Alex » 23 May 2019, 12:57

.
Image

User avatar
Alex
Senior user
Senior user
Posts: 146
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 4

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Post by Alex » 27 May 2019, 16:37

.
Image

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 441
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Post by Administrator » 28 May 2019, 01:32

Report này không có cụ thể nên vẫn chưa check đc. Cần 1 clip + detailed description

User avatar
Alex
Senior user
Senior user
Posts: 146
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 4

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Post by Alex » 30 May 2019, 15:39

Amaz đâu làm việc đi nào
Image

User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 441
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Post by Administrator » 29 Feb 2020, 11:21

inactive, closed

Locked