Backlash - Destruction Warlock

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây
User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 446
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Administrator » 17 Mar 2019, 01:10

Nó được Reward gì để replace hết spell thành fel spell ấy em nhỉ

User avatar
Crodzzzzzzz
Posts: 52
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny

Re: Backlash - Destruction Warlock

Post by Crodzzzzzzz » 17 Mar 2019, 11:42

Complete chain quest xong nó add passive Codex of Xerrath vào spell book, xong spell tự chuyển hết qua fel luôn

Locked