Warcraft Lore for Beginners

"When past and present collide, the fate of all worlds hangs in the balance." - Prophet Velen
User avatar
reus
Senior user
Senior user
Posts: 64
WoW character race: Human
WoW character class: Mage
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: Warcraft Lore for Beginners

Post by reus » 13 Jan 2018, 10:30

Lâu quá ko thấy post thêm phần mới nhẻ ?

User avatar
nwn
Posts: 1
WoW character race: Human
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 100

Re: Warcraft Lore for Beginners

Post by nwn » 31 Jul 2018, 13:34

Natu wrote:
Natu wrote:Nhân tiện bạn trẻ Jab trở lại với series warcraft lore
Có nói trong post là Jabarkas mà, hồi xưa viet-wow chơi class gì thì ko nhớ, warrior hay druid gì đấy.
Mà forum mới chán quá, mình mất hết top posts với top thanked buồn thế
Bác ra video về vụ xử Garrosh và chuyện gì dẫn đến WoD cùng những tác động của nó đi :D

Post Reply