Affliction Warlock vs Professor Putricide

Các hình ảnh nóng hổi từ Viet-WoW
Post Reply
User avatar

Topic author
hatrung317
Posts: 21
WoW character race: Gnome
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90

Affliction Warlock vs Professor Putricide

Post by hatrung317 » 25 Mar 2017, 22:52

phpBB [video]

User avatar
reus
Senior user
Senior user
Posts: 64
WoW character race: Human
WoW character class: Mage
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: Affliction Warlock vs Professor Putricide

Post by reus » 26 Mar 2017, 15:06

Sao ko dùng Destro mà solo,xem cảm giác nó như thế lào.lol

User avatar

Topic author
hatrung317
Posts: 21
WoW character race: Gnome
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90

Re: Affliction Warlock vs Professor Putricide

Post by hatrung317 » 26 Mar 2017, 20:37

Des không thể đủ healing để đánh em này.

User avatar
thanh19589
Posts: 282
WoW character race: Troll
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: ThousandSunny
Been thanked: 4 times

Re: Affliction Warlock vs Professor Putricide

Post by thanh19589 » 27 Mar 2017, 11:24

Đánh vào festergut là bị đá về đầu cổng mà ? Sao vào đc PP vậy

Post Reply