lốc tà ồ gà =))

WIND! OBAY MY COMMAND! (Chém gió xả láng về mọi chủ đề trên đời tại đây)
Post Reply
User avatar

Topic author
venruki
Posts: 93

lốc tà ồ gà =))

Post by venruki » 28 Jun 2017, 14:22

pho dờ hốt =]]
Attachments
taunt.jpg

User avatar
Kristin
Posts: 52
WoW character race: Human
WoW character class: Rogue
WoW character gender: Female
WoW character level: 100
WoW character guild: Horde Slayer

Re: lốc tà ồ gà =))

Post by Kristin » 28 Jun 2017, 14:25

Đề nghị H donate lấy cái bàn phím íu có phím numlock nhé :...:

User avatar
reus
Senior user
Senior user
Posts: 64
WoW character race: Human
WoW character class: Mage
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: lốc tà ồ gà =))

Post by reus » 28 Jun 2017, 15:30

các bạn A cố gắng thu nạp new nhiều vào .chắc leader H sẽ xuất hiện trở lại :)

Post Reply