V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p
User avatar
lethamquang1993
Posts: 5
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Mage
WoW character gender: Female
WoW character level: 0

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by lethamquang1993 » 25 Nov 2016, 14:38

- Tên nhân vật: Kotex
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 25 Nov 2016, 14:38

Ấy, bây giờ là bạn hoàn thành quest, chọn faction nào thì nó sẽ tự động chuyển sang faction ấy nhé. Không bị bug nữa rồi :sure:

Locked