V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 16 Jul 2016, 15:26

Done...

User avatar
nguyen2000
Posts: 7
Location: Lào cai

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by nguyen2000 » 16 Jul 2016, 21:00

- Tên nhân vật: Bean
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 16 Jul 2016, 21:14

Done....

User avatar
wahokyeu2
Posts: 4
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by wahokyeu2 » 20 Jul 2016, 00:21

- Tên nhân vật: Cajon
- Faction muốn chọn: H

User avatar
lethamquang1993
Posts: 5
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Mage
WoW character gender: Female
WoW character level: 0

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by lethamquang1993 » 20 Jul 2016, 10:47

- Tên nhân vật: Game
- Faction muốn chọn: A :ahihi:

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 20 Jul 2016, 12:34

Done 2...

User avatar
wahokyeu2
Posts: 4
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by wahokyeu2 » 24 Jul 2016, 18:33

- Tên nhân vật: Guitar
- Faction muốn chọn: H

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 24 Jul 2016, 18:34

Done...

User avatar
Skormx
Posts: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Skormx » 08 Sep 2016, 23:47

- Tên nhân vật: Skorms
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 08 Sep 2016, 23:51

Ko cần chọn race nữa đâu nhé, tự động ingame rồi @@

Locked