V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 08 Jul 2016, 11:27

Done :nghiemtuc:

User avatar
wahokyeu2
Posts: 4
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by wahokyeu2 » 11 Jul 2016, 09:30

- Tên nhân vật: Snax
- Faction muốn chọn: H
:okay:

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 11 Jul 2016, 12:58

Done :nghiemtuc:

User avatar
wahokyeu2
Posts: 4
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by wahokyeu2 » 11 Jul 2016, 18:26

- Tên nhân vật: Bicepss
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 11 Jul 2016, 19:26

Done :nghiemtuc:

User avatar
bluedrake700
Posts: 1
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Druid
WoW character gender: Male
WoW character level: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by bluedrake700 » 12 Jul 2016, 23:59

- Tên nhân vật: Tatsuo
- Faction muốn chọn: Horde

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 13 Jul 2016, 00:08

Done :nghiemtuc:

User avatar
nguyen2000
Posts: 7
Location: Lào cai

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by nguyen2000 » 15 Jul 2016, 16:06

- Tên nhân vật: Randompan
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 15 Jul 2016, 16:07

Done :nghiemtuc:

User avatar
kannjc
Posts: 285
Location: Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc ninh
WoW character race: Worgen
WoW character class: Druid
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer
Contact:

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by kannjc » 16 Jul 2016, 15:12

- Tên nhân vật: Shirmmonk
- Faction muốn chọn: A

Locked