V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p
User avatar
motherfukingDSoul
Posts: 4
WoW character race: Worgen
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by motherfukingDSoul » 05 Jul 2016, 11:26

- Tên nhân vật: Yuii
- Faction muốn chọn: A
Con cho' :3

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 05 Jul 2016, 13:40

Done :nghiemtuc:

User avatar
funnysxx
Posts: 1
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Male
WoW character level: 0

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by funnysxx » 05 Jul 2016, 23:22

-Tên nhân vật: Brew
-Faction muốn chọn: H

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 05 Jul 2016, 23:24

Done :nghiemtuc:

User avatar
OOOAAA123
Posts: 1
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: H

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by OOOAAA123 » 06 Jul 2016, 09:58

-Tên nhân vật: NgaoDa
-Faction muốn chọn: H

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 06 Jul 2016, 09:59

Done :nghiemtuc:

User avatar
dzonaobama
Posts: 1
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Male
WoW character level: 19

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by dzonaobama » 06 Jul 2016, 12:57

- Tên nhân vật: SleepyPanda
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Hin
Senior user
Senior user
Posts: 169
WoW character race: Blood Elf
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Female
WoW character level: 100
WoW character guild: TS bước đi không gì cản nổi

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Hin » 06 Jul 2016, 13:00

Tên nhân vật: Lili
Faction muốn chọn: H
Image

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 06 Jul 2016, 13:42

Done :trolldance:

User avatar
dungct
Posts: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by dungct » 08 Jul 2016, 11:26

Tên nhân vật: Shifu
Faction: A

Locked