V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 26 Jun 2016, 17:09

Done. :aha:

User avatar
three
Posts: 32
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 90

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by three » 27 Jun 2016, 22:06

Tên nhân vật: Guan
- Faction muốn chọn: H

User avatar
us123123
Posts: 2
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Male

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by us123123 » 27 Jun 2016, 22:46

Tên nhân vật: Vox
Faction muốn chọn :A

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 27 Jun 2016, 23:03

Done :nghiemtuc:

User avatar
lethamquang1993
Posts: 5
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Mage
WoW character gender: Female
WoW character level: 0

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by lethamquang1993 » 01 Jul 2016, 20:22

-Tên nhân vật: Bêdê
-Faction muốn chọn: A

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 01 Jul 2016, 21:54

Done :nghiemtuc:

User avatar
cuquay188
Posts: 2
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Male
WoW character level: 91

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by cuquay188 » 02 Jul 2016, 01:47

- Tên nhân vật: Gulis
- Faction muốn chọn: A
\m/ \m/ \m/ \m/ \m/

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 02 Jul 2016, 08:32

Done :nghiemtuc:

User avatar
Pox
Posts: 5
WoW character race: Tauren
WoW character class: Druid
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Free Uncensored

[Bug] race panda không chọn được faction.

Post by Pox » 04 Jul 2016, 20:24

Tên ingame: Robs
Phe muốn chon: A

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: [Bug] race panda không chọn được faction.

Post by Blackmetalz » 04 Jul 2016, 20:25

Done :nghiemtuc:

Locked