V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p
User avatar
Administrator
Administrator
Administrator
Posts: 446
WoW character level: 100
WoW character guild: VietWow Staffs

V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Administrator » 30 May 2016, 16:59

Do 1 vài bug phát sinh nên sau khi hoàn thành chain quest nên race panda không tự động chuyển sang faction Alliance / Horde như player đã chọn. Vì vậy những player bị bug race panda khi làm chain quest outzone hãy để tại tên nhân vật ở đây theo mẫu sau đây, mình sẽ giúp các bạn khắc phục tạm thời để có thể tiếp tục cuộc hành trình MoP.

Code: Select all

- Tên nhân vật:
- Faction muốn chọn:

User avatar
lethamquang1993
Posts: 5
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Mage
WoW character gender: Female
WoW character level: 0

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by lethamquang1993 » 06 Jun 2016, 18:50

- Tên nhân vật: Kang
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 06 Jun 2016, 19:37

lethamquang1993 wrote:- Tên nhân vật: Kang
- Faction muốn chọn: A
Done :nghiemtuc:

User avatar
cuquay188
Posts: 2
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Male
WoW character level: 91

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by cuquay188 » 07 Jun 2016, 09:07

- Tên nhân vật: Ponuna
- Faction muốn chọn: A
:nghiemtuc:
\m/ \m/ \m/ \m/ \m/

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 07 Jun 2016, 11:13

cuquay188 wrote:- Tên nhân vật: Ponuna
- Faction muốn chọn: A
:nghiemtuc:
Done :nghiemtuc:

User avatar
raymond2283
Posts: 6
WoW character level: 2
WoW character guild: Alli

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by raymond2283 » 07 Jun 2016, 15:21

Chọn A ko nhỉ!!!

User avatar
s43994399
Posts: 1
WoW character race: Draenei
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by s43994399 » 11 Jun 2016, 21:11

-Tên nhân vật: Føx
-Faction muốn chọn: H

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 11 Jun 2016, 21:24

s43994399 wrote:-Tên nhân vật: Føx
-Faction muốn chọn: H
:nghiemtuc: Done

User avatar
juncrazy
Posts: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by juncrazy » 12 Jun 2016, 21:58

- Tên nhân vật: Funk
- Faction muốn chọn: H

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post by Blackmetalz » 12 Jun 2016, 22:01

Done :nghiemtuc:

Locked