Hướng dẫn cơ bản về Honor point & Valor point

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p
Post Reply
User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 231
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Hướng dẫn cơ bản về Honor point & Valor point

Post by Nas » 06 Dec 2017, 11:49

Tại guide đơn giản này mình chỉ hướng dẫn những hoạt động cá nhân để tăng trải nghiệm game và up gear cơ bản.
1. Train cho đến khi đạt level 30, riêng với class Death knight là level 65. Sau đó gặp npc “Vietwow Services” (Npc có mặt ở start zone nơi đầu tiên bạn vào game, hoặc tại Stormwind city) chọn chức năng instant level 90
[image]676[/image]
2. Sau khi sử dụng chức năng instant level 90 sẽ có 20 Start zone token, dùng token này để đổi gear cơ bản tại npc “Vietwow shop system” tại Stormwind city (start token – Fresh level 90 shop)
[image]677[/image]

I. Honor point
Daily quest tại map Isle of thunder (IOT) mang lại Honor point (600-700HP 1 ngày)
Portal sang map IOT nằm tại stormwind city
[image]678[/image]
Portal sang IOT tại map Townlong Steppes
[image]679[/image]
Các NPC có thể nhận quest có Honor point hoặc Valor point tại IOT
- Nasasi Snowdawn – IOT
[image]680[/image]
- Warmage Yurias – IOT
[image]681[/image]
- Captain Elleane Wavecrest
[image]682[/image]
- Lady Jaina Proudmoore & Vereesa Windunner
[image]683[/image]
NPC Hayden Christophen bán đồ tại Conquest & Honor Quartermaster – Valley of the four winds – Pandaria
[image]684[/image]
Ngoài ra còn các hoạt động như Battle Ground cũng mang lại Honor point.
II. Valor point
Danh sách các quest daily mang lại Valor point các bạn tham khảo thêm tại Topic này:
viewtopic.php?f=9&t=665
NPC bán đồ Valor point
1. Vietwow shop system
[image]677[/image]
2. Commander – Townlong Stepper
[image]685[/image]

User avatar
Nas
Mod
Mod
Posts: 231
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: horde slayer

Re: Hướng dẫn cơ bản về Honor point & Valor point

Post by Nas » 11 Dec 2017, 14:49


Post Reply