VIETWOW NEEDS YOUR GUIDEEEEE

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p
User avatar

Topic author
damnit2013
Senior user
Senior user
Posts: 118
WoW character race: Worgen
WoW character class: Druid
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: VIETWOW NEEDS YOUR GUIDEEEEE

Post by damnit2013 » 01 Sep 2016, 18:31

mrphuc wrote:where is quà ? :lol:
Khi nào tất cả các spec đều có guide thì phát quà một thể luôn :cyoot:

User avatar
fishfreeze
Senior user
Senior user
Posts: 29
WoW character race: Gnome
WoW character class: Priest
WoW character gender: Male
WoW character level: 90

Re: VIETWOW NEEDS YOUR GUIDEEEEE

Post by fishfreeze » 02 Sep 2016, 00:14

Report raid bug có được "gift" không ta.
As the world is ending, you'll find what you seek

Post Reply