Ko sum đc battle pet mua trong shop

Nơi giải đáp các thắc mắc từ player, hỏi xoáy đáp xoay :D
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Ko sum đc battle pet mua trong shop

Post by Blackmetalz » 01 Jul 2016, 10:40

Done :nghiemtuc:

User avatar
Blaz
Posts: 14
Location: Tokyo
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 100

Re: Ko sum đc battle pet mua trong shop

Post by Blaz » 01 Jul 2016, 10:45

Cám ơn bác, t xóa topic đây

Post Reply