Vietwow gem

Nơi giải đáp các thắc mắc từ player, hỏi xoáy đáp xoay :D
Post Reply
User avatar
voidels01
Posts: 1
WoW character race: Worgen
WoW character class: Rogue
WoW character gender: Male

Vietwow gem

Post by voidels01 » 01 Jul 2017, 20:42

ủa e đổi 20000 point -> gem mà sao vào mua gói 90 instant full ko mua đc nhỉ

User avatar
wanlee
Posts: 50
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Female
WoW character level: 0

Re: Vietwow gem

Post by wanlee » 01 Jul 2017, 21:07

bạn lại mailbox nhận gem ra chưa?
Why Are Warriors the Worst Vendors?
Because They Charge Too Much.

Post Reply