hỗ trợ vấn đề coin

Nơi giải đáp các thắc mắc từ player, hỏi xoáy đáp xoay :D
Post Reply
User avatar
venruki
Posts: 93

hỗ trợ vấn đề coin

Post by venruki » 02 Feb 2017, 09:54

admin check giùm mình mail mình có gửi vấn đề liên quan tới char Dean với. Lần đầu chơi không biết về cái vụ refund

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: hỗ trợ vấn đề coin

Post by Blackmetalz » 02 Feb 2017, 10:41

Hà nội không vội được đâu :troll:. Giờ mới online được :nghiemtuc:.

Post Reply