Về login client game

Nơi giải đáp các thắc mắc từ player, hỏi xoáy đáp xoay :D
Post Reply
User avatar
luckydie
Posts: 2

Về login client game

Post by luckydie » 29 Aug 2016, 09:34

http://i.imgur.com/PDqmARn.png Mình tải game phần 12part xong giải nén tạo acc. Vào login thì nó báo như thế. Mình đã kiểm tra realm r. Ai giúp với

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Về login client game

Post by Blackmetalz » 29 Aug 2016, 09:48

Bạn xem lại file set realmlist có đúng là thế này không?

Code: Select all

set realmlist "LOGON.VIET-WOW.COM"

User avatar
Blaz
Posts: 14
Location: Tokyo
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 100

Re: Về login client game

Post by Blaz » 29 Aug 2016, 10:04

Bạn phải tải thêm bản path WoD model hơn 3Gb về nữa thì phải, xong login bằng cái Wow Molten trong đó

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: Về login client game

Post by Blackmetalz » 29 Aug 2016, 10:05

Thường thì 12 part là chạy wow.exe luôn là vào được game <(").

User avatar
luckydie
Posts: 2

Re: Về login client game

Post by luckydie » 29 Aug 2016, 13:22

OK vào dc r thanks

Post Reply