acc mất char ko rõ lý do

Nơi giải đáp các thắc mắc từ player, hỏi xoáy đáp xoay :D
Post Reply
User avatar
hohopocolo
Posts: 22
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Druid
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

acc mất char ko rõ lý do

Post by hohopocolo » 24 Aug 2016, 01:53

account : hohopocolo
char : ninja hum nay log vào đã mất tiêu mặc dù ko share ai .
admin xem lại giùm

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: acc mất char ko rõ lý do

Post by Blackmetalz » 24 Aug 2016, 08:31

Check lại log thì hôm qua vẫn còn character Ninja do hôm qua gửi mail Refund Gem cho character có soul Oversize. Hôm nay xem lại thì character Ninja đã biến mất. :gusta:

User avatar
hohopocolo
Posts: 22
WoW character race: Night Elf
WoW character class: Druid
WoW character gender: Male
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: acc mất char ko rõ lý do

Post by hohopocolo » 24 Aug 2016, 11:35

vậy admin check lại giùm vì lần cuối onl char là 8 day trước .có khi xóa soul nhưng nhầm thành xóa char ?

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: acc mất char ko rõ lý do

Post by Blackmetalz » 24 Aug 2016, 13:21

Okie, có vẻ đã tìm ra được nguyên nhân gây mất character, ko chỉ riêng bạn <("). Đang xử lý vấn đề này.

User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Re: acc mất char ko rõ lý do

Post by Blackmetalz » 24 Aug 2016, 15:24

Fixed :nghiemtuc:

User avatar
Alex
Senior user
Senior user
Posts: 146
WoW character race: Troll
WoW character class: Warrior
WoW character gender: Male
WoW character level: 4

Re: acc mất char ko rõ lý do

Post by Alex » 24 Aug 2016, 15:50

Éc. Vào kiểm tra ngay
Image

Post Reply