Hướng dẫn Report Bug - Mists of Pandaria

Báo cáo và cập nhật thông tin về lỗi game.

Moderator: thanhtotti

Locked
User avatar

Topic author
PingPaoPao
Administrator
Administrator
Posts: 257
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Monk
WoW character gender: Female
WoW character level: 99

Hướng dẫn Report Bug - Mists of Pandaria

Post by PingPaoPao » 03 Feb 2018, 18:53

Player tham gia chơi tại Viet-WoW, khi trải nghiệm thấy có lỗi, bug, cần báo cáo lại cho BQT ngay, trình bày theo form sau:

Code: Select all

Title thread: [Spell/Talent/Class/Raid/Dungeon/Khác] Tên Spell/Talent/Class/Raid/Dungeon/Khác
- Wowhead
- Bug Description:
- How it should work:
- Screenshot (recommend):
- Videos (recommend):
- Bị bug / Work ở 542 hay không? Không rõ thì không cần điền vào phần này.
Các bug report cần được post trên Forum Viet-WoW, tại đúng sub-forum, sẽ được giải quyết tùy thuộc theo mức độ nghiêm trọng và khả năng của BQT và Report yêu cầu phải được viết bằng tiếng anh đối với Spell-Class-Talent

Lưu ý các hình thức report bug sau không hợp lệ:

Code: Select all

- PM  trực tiếp cho thành viên ban quản trị
- PM , post trên Fan Page
- Post trên group thảo luận
- Tin nhắn trong chatbox forum
- Report viết bằng tiếng việt
- Và các hình thức khác không nằm trong mục quy định


Locked