Search found 397 matches

by mrphuc
16 Aug 2019, 00:04
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: ji-kun
Replies: 6
Views: 188

Re: ji-kun

bug 3 : boss doesnt drop any tokens https://www.wow-freakz.com/item_finder.php?item=95572&name=leggings-of-the-crackling-vanquisher https://www.wow-freakz.com/item_finder.php?item=95576&name=leggings-of-the-crackling-conqueror https://www.wow-freakz.com/item_finder.php?item=95581&name=leggings-of-th...
by mrphuc
13 Aug 2019, 11:57
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: terrace of endless spring
Replies: 2
Views: 50

Re: terrace of endless spring

regail > asani > kaolan : đây theo thứ tự này thì sẽ có loot ngon nhất
by mrphuc
09 Aug 2019, 22:47
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: Blade Lord Ta'yak
Replies: 0
Views: 22

Blade Lord Ta'yak

link : https://www.wow-freakz.com/npc_finder.p ... ord-ta-yak
https://www.wow-freakz.com/spells.php?s ... -unleashed

bug : Upon reaching 20% health , boss cast this spell and server crashs
by mrphuc
09 Aug 2019, 22:44
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: terrace of endless spring
Replies: 2
Views: 50

terrace of endless spring

Boss 1 : https://www.wow-freakz.com/npc_finder.php?npc=60583&name=protectors-of-the-endless bug : no loot Boss 2 : https://www.wow-freakz.com/npc_finder.php?npc=62442&name=tsulong bug : no loot Boss 4 : https://www.wow-freakz.com/npc_finder.php?npc=60999&name=sha-of-fear Bug 1 : Wall of Light doesnt...
by mrphuc
04 Aug 2019, 21:27
Forum: KHÁC
Topic: Shay Pressler <Guild Vendor>
Replies: 1
Views: 34

Shay Pressler <Guild Vendor>

link : http://mop-shoot.tauri.hu/?npc=46602 http://mop-shoot.tauri.hu/?npc=46572 https://www.wow-freakz.com/npc_finder.php?npc=46602&name=shay-pressler bug : this NPC doesnt sell the following items : http://mop-shoot.tauri.hu/?item=89191 http://mop-shoot.tauri.hu/?item=89193 http://mop-shoot.tauri....
by mrphuc
02 Aug 2019, 21:11
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: horridon
Replies: 9
Views: 307

Re: horridon

new bug : Orb of Control is no longer able to dominate Horridon's mind, forcing the beast to charge into a tribal door
by mrphuc
01 Aug 2019, 01:20
Forum: KHÁC
Topic: [NPC] Blacktalon Quartermaster
Replies: 5
Views: 74

Re: [NPC] Blacktalon Quartermaster

có lẽ vì dev biết rằng legend questline bug nên đã cho NPC bán gem legend cho player mà chưa cần complete legend questline.
Lúc trước player có thể đổi 5 primal ra 1 legend meta ( ngoài ra ko access đc vào sha-touch gem +epic cloak và legend cloak )
by mrphuc
01 Aug 2019, 01:15
Forum: KHÁC
Topic: [NPC] Blacktalon Quartermaster
Replies: 5
Views: 74

Re: [NPC] Blacktalon Quartermaster

start quest bug từ patch 5.0 chưa fix thì ko làm đc những quest trên
viewtopic.php?f=34&t=1304