Search found 48 matches

by Amazingz
09 Jun 2019, 12:58
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [SPELL][Mage] PyroBlast
Replies: 5
Views: 926

Re: [SPELL][Mage] PyroBlast

mình test trên player khi không mặc gear cũng vậy, instant pyro 14-1k5, cast bình thường 1k8-1k9
by Amazingz
06 Jun 2019, 16:57
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [SPELL][Mage] PyroBlast
Replies: 5
Views: 926

Re: [SPELL][Mage] PyroBlast

...
by Amazingz
27 May 2019, 13:08
Forum: KHÁC
Topic: [SPEC]Sub Rogue
Replies: 4
Views: 591

Re: [SPEC]Sub Rogue

Mà hãy fix bug này: viewtopic.php?f=22&t=1448 :creepygusta:
by Amazingz
27 May 2019, 13:03
Forum: KHÁC
Topic: [SPEC]Sub Rogue
Replies: 4
Views: 591

Re: [SPEC]Sub Rogue

Sau 1 thời gian test tôi cũng íu chắc chắn là bug này do cái gì nữa, nhưng có thể là bug giữa talent Subterfuge và việc chuyển map. Tôi recommend là ae ko nên lấy talent ở tier 1 trc khi vào map arena hoặc Bg để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra =(( và thêm nữa tôi nghĩ là BQT ko cần fix cái bug chó đẻ...
by Amazingz
27 May 2019, 12:43
Forum: KHÁC
Topic: [SPEC]Sub Rogue
Replies: 4
Views: 591

Re: [SPEC]Sub Rogue

Bug này hại não quá lúc bị lúc không bị. Bug này liên quan trực tiếp đến bug https://www.facebook.com/groups/vietwow/permalink/881900772149845/ ở trong clip. Nói chung nếu cứ chuyển spec (không biết có nhất thiết phải là từ Sub qua Assassin hay không) mà sau khi chuyển thì Talent ở tier 1 không có h...
by Amazingz
27 May 2019, 11:44
Forum: KHÁC
Topic: [SPEC]Sub Rogue
Replies: 4
Views: 591

[SPEC]Sub Rogue

Bug: Changing map by using portal causes sub rogue have 2 Stealth at stance bar, and using Shadow Dance Action bar 1 doesn't change to "stealth-bar" (or anything that pll call it is) // this may happens with doing rdf, arena, bg. Using flight point is fine. -scrshot: +Action bar 1 with stealth: http...
by Amazingz
27 May 2019, 11:13
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [SPELL][Mage] PyroBlast
Replies: 5
Views: 926

Re: [SPELL][Mage] PyroBlast

.
by Amazingz
24 May 2019, 14:08
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [SPELL][Mage] PyroBlast
Replies: 5
Views: 926

[SPELL][Mage] PyroBlast

Link: Pyroblast Bug: the damage of "instant Pyroblast" is lower than "normal Pyroblast". "instant Pyroblast" is supposed to deal 25% additional damage. VIdeo: + Pyroblast, the normal Pyroblast: https://www.youtube.com/watch?v=esnhENj0nys&feature=youtu.be + Instant pyroblast: https://www.youtube.com/...
by Amazingz
29 Apr 2019, 12:35
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [SPELL][Rogue] Vanish
Replies: 4
Views: 666

Re: [SPELL][Rogue] Vanish

.