Search found 118 matches

by Alex
30 May 2019, 15:40
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Spell][Monk] Muscle Memory
Replies: 11
Views: 8210

Re: [Spell][Monk] Muscle Memory

u p
by Alex
30 May 2019, 15:39
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts
Replies: 8
Views: 6936

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Amaz đâu làm việc đi nào
by Alex
27 May 2019, 16:37
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Spell][Monk] Muscle Memory
Replies: 11
Views: 8210

Re: [Spell][Monk] Muscle Memory

.
by Alex
23 May 2019, 12:58
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Spell][Monk] Muscle Memory
Replies: 11
Views: 8210

Re: [Spell][Monk] Muscle Memory

...
by Alex
23 May 2019, 12:56
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [TALENT][HUNTER] The Thrill of the Hunt
Replies: 6
Views: 6973

Re: [TALENT][HUNTER] The Thrill of the Hunt

Cái này thấy report lâu lắm rồi mà mãi chưa fix
by Alex
20 May 2019, 17:19
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts
Replies: 8
Views: 6936

Re: [spell][hunter]Mastery: Master of Beasts

Lấy con BM hunter buff 3k mastery không thấy dame tăng. ez