Search found 129 matches

by Nas
26 May 2019, 08:23
Forum: QUEST
Topic: [Daily Quest in Isle of Thunder of Horde] Spellbound
Replies: 4
Views: 102

Re: [Daily Quest in Isle of Thunder of Horde] Spellbound

Quest này the alliance hoạt động tốt
by Nas
17 May 2019, 19:56
Forum: KHÁC
Topic: Mixology
Replies: 11
Views: 175

Re: Mixology

by Nas
17 May 2019, 07:35
Forum: KHÁC
Topic: [Enchanting] Enchant Glorious stat
Replies: 9
Views: 186

Re: [Enchanting] Enchant Glorious stat

Ông report viết thì k rõ ràng. Ông kiểm duyệt thì k rõ vấn đề. Cái enchant này là 80 all stat nhưng bug là nó thêm hẳn 800 stat.
by Nas
16 May 2019, 09:26
Forum: KHÁC
Topic: Mixology
Replies: 11
Views: 175

Re: Mixology

Vẫn bug
by Nas
16 May 2019, 09:25
Forum: KHÁC
Topic: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes
Replies: 7
Views: 135

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Có portal từ shado-pan garrison sang IoT thì portal từ IoT quay lại shado-pan garrison nó sẽ ở vị trí đấy.
https://youtu.be/GS4GaGlxPjc
by Nas
15 May 2019, 15:35
Forum: KHÁC
Topic: Mixology
Replies: 11
Views: 175

Re: Mixology

15/5/2019 vẫn bug nhé
by Nas
13 May 2019, 15:35
Forum: KHÁC
Topic: Mixology
Replies: 11
Views: 175

Re: Mixology

Still bug for now
by Nas
13 May 2019, 15:26
Forum: QUEST
Topic: Champions of the Thunder King
Replies: 1
Views: 25

Re: Champions of the Thunder King

Need fix this one