Search found 49 matches

by Nas
17 Feb 2019, 20:12
Forum: KHÁC
Topic: Spirit healer
Replies: 1
Views: 16

Spirit healer

https://www.wow-freakz.com/npc_finder.php?npc=6491
Bug: Players can "return to graveyard" but can not see her and can't use function to resurrection sickness.
How should it work: When death, the players can see the Spirit healer to use function ressurrection sickness
5.4.2 and 5.4.7 worked
by Nas
15 Feb 2019, 20:01
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Spell] Zen Flight
Replies: 3
Views: 65

Re: [Spell] Zen Flight

Cứ coi nó như là một mount bình thường đi. Thì khi học max skill fly thì khi dùng fly mount bất kỳ thì fly speed là 451%. Bug là zen flight kể cả có học đầy đủ fly spell thì fly speed vẫn chỉ là 176%
by Nas
12 Feb 2019, 09:00
Forum: KHÁC
Topic: [Dungeon] Mogu’shan palace
Replies: 0
Views: 29

[Dungeon] Mogu’shan palace

https://www.wow-freakz.com/npc_finder.p ... he-cunning
Bug: player can loot chest without killing 3 boss
How it should work: after player killing 3 boss at trial of the king, the chest will appear to loot
5.4.2 worked. 5.4.7 was bugged
by Nas
12 Feb 2019, 08:16
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Spell] Zen Flight
Replies: 3
Views: 65

[Spell] Zen Flight

https://www.wow-freakz.com/spells.php?spell=125883
Bug: just 176% flying speed
How it should work: its must be 451%
5.4.2 worked
by Nas
11 Feb 2019, 21:35
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Dungeon] Siege of Niuzao Temple
Replies: 0
Views: 37

[Dungeon] Siege of Niuzao Temple

Spell: https://www.wow-freakz.com/spells.php?spell=119941&name=sap-residue NPC using: https://www.wow-freakz.com/npc_finder.php?npc=6156701&name=vizier-jin-bak-heroic Bug description: immediately, boss using this spell when players get in instance. How it should work: when players fighting with Boss...
by Nas
11 Feb 2019, 21:17
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Dungeon] Shado-pan Monastery
Replies: 0
Views: 16

[Dungeon] Shado-pan Monastery

NPC: https://www.wow-freakz.com/npc_finder.p ... ift-heroic
Bug Description: This NPC is friendly
How it should work: The player can fight, defeat and open the door to next boss.
5.4.2 worked
by Nas
11 Feb 2019, 21:03
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Dungeon] Temple of the Jade Serpent
Replies: 1
Views: 41

[Dungeon] Temple of the Jade Serpent

Spell: https://www.wow-freakz.com/spells.php?spell=106938&name=serpent-wave NPC using: https://www.wow-freakz.com/npc_finder.php?npc=5673201&name=liu-flameheart-heroic Bug description: This spell wave does not disappear after Liu Flameheart use it. its always beside her. How it should work: The forc...
by Nas
11 Feb 2019, 20:53
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Dungeon] Mogu'shan Palace
Replies: 1
Views: 47

[Dungeon] Mogu'shan Palace

Spell: https://www.wow-freakz.com/spells.php?spell=120195&name=meteor NPC using: https://www.wow-freakz.com/npc_finder.php?npc=61445&name=haiyan-the-unstoppable Bug description: inflict 400.000 Fire damage How it should work: Bats a meteor of fire at the target that will inflict 150000 Fire damage d...
by Nas
19 Sep 2018, 23:15
Forum: TIN TỨC
Topic: Thay đổi và cập nhật Server 18-09-2018
Replies: 2
Views: 463

Re: Thay đổi và cập nhật Server 18-09-2018

Nhớ k nhầm thì một số quest bug k làm đc. Một quest bug lợi k giới hạn số lần hoàn thành trong một ngày
by Nas
23 Mar 2018, 14:44
Forum: HỎI ĐÁP NHANH
Topic: [Solved] Lỗi đăng nhập ở client MoP
Replies: 2
Views: 623

Re: Lỗi đăng nhập ở client MoP

#RealmHellscream bảo trì Server để cập nhật hệ thống
Thời gian hoàn thành dự kiến 21h00