Search found 132 matches

by Nas
13 Jul 2019, 19:44
Forum: KHÁC
Topic: Reputation
Replies: 0
Views: 14

Reputation

Flowing npc doesnt give bonus reputation (black prince) when killed: https://www.wowhead.com/npc=69461/itoka https://www.wowhead.com/npc=69200/drakkari-god-hulk https://www.wowhead.com/npc=67473/animated-warrior https://www.wowhead.com/npc=69140/saurok-slave https://www.wow-freakz.com/npc_finder.php...
by Nas
13 Jul 2019, 19:24
Forum: KHÁC
Topic: Madam goya
Replies: 0
Views: 7

Madam goya

https://www.wowhead.com/npc=62943/madam-goya
Bug: This is Black Market Auction House npc but players cant talk with her
by Nas
13 Jul 2019, 19:19
Forum: KHÁC
Topic: Tome of valor point
Replies: 0
Views: 9

Tome of valor point

https://www.wowhead.com/item=97268/tome-of-valor
System said: this spell is not avalable to you
by Nas
13 Jul 2019, 19:15
Forum: KHÁC
Topic: Wrathion
Replies: 0
Views: 8

Wrathion

by Nas
10 Jul 2019, 21:55
Forum: KHÁC
Topic: Wulon
Replies: 0
Views: 22

Wulon

by Nas
09 Jul 2019, 23:18
Forum: KHÁC
Topic: Missing NPC
Replies: 0
Views: 21

Missing NPC

by Nas
26 May 2019, 08:23
Forum: QUEST
Topic: [Daily Quest in Isle of Thunder of Horde] Spellbound
Replies: 4
Views: 129

Re: [Daily Quest in Isle of Thunder of Horde] Spellbound

Quest này the alliance hoạt động tốt
by Nas
17 May 2019, 19:56
Forum: KHÁC
Topic: Mixology
Replies: 11
Views: 240

Re: Mixology

by Nas
17 May 2019, 07:35
Forum: KHÁC
Topic: [Enchanting] Enchant Glorious stat
Replies: 9
Views: 253

Re: [Enchanting] Enchant Glorious stat

Ông report viết thì k rõ ràng. Ông kiểm duyệt thì k rõ vấn đề. Cái enchant này là 80 all stat nhưng bug là nó thêm hẳn 800 stat.