Search found 127 matches

by Nas
17 May 2019, 19:56
Forum: KHÁC
Topic: Mixology
Replies: 11
Views: 116

Re: Mixology

by Nas
17 May 2019, 07:35
Forum: KHÁC
Topic: [Enchanting] Enchant Glorious stat
Replies: 6
Views: 101

Re: [Enchanting] Enchant Glorious stat

Ông report viết thì k rõ ràng. Ông kiểm duyệt thì k rõ vấn đề. Cái enchant này là 80 all stat nhưng bug là nó thêm hẳn 800 stat.
by Nas
16 May 2019, 09:26
Forum: KHÁC
Topic: Mixology
Replies: 11
Views: 116

Re: Mixology

Vẫn bug
by Nas
16 May 2019, 09:25
Forum: KHÁC
Topic: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes
Replies: 6
Views: 95

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Có portal từ shado-pan garrison sang IoT thì portal từ IoT quay lại shado-pan garrison nó sẽ ở vị trí đấy.
https://youtu.be/GS4GaGlxPjc
by Nas
15 May 2019, 15:35
Forum: KHÁC
Topic: Mixology
Replies: 11
Views: 116

Re: Mixology

15/5/2019 vẫn bug nhé
by Nas
13 May 2019, 15:35
Forum: KHÁC
Topic: Mixology
Replies: 11
Views: 116

Re: Mixology

Still bug for now
by Nas
13 May 2019, 15:26
Forum: QUEST
Topic: Champions of the Thunder King
Replies: 1
Views: 17

Re: Champions of the Thunder King

Need fix this one
by Nas
13 May 2019, 15:23
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: Spirit Flayer
Replies: 6
Views: 112

Re: Spirit Flayer

.
by Nas
03 May 2019, 13:20
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: tortos
Replies: 8
Views: 130

Re: tortos

Need fix bug 1