Search found 324 matches

by Administrator
17 Sep 2019, 00:56
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: Twin Consorts
Replies: 8
Views: 135

Re: Twin Consorts

1 vài update đã được thêm vào Boss, try hard xem có pass được ko nhé
by Administrator
17 Sep 2019, 00:56
Forum: KHÁC
Topic: Shay Pressler <Guild Vendor>
Replies: 4
Views: 150

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Updated next update, need feedback
by Administrator
02 Sep 2019, 23:48
Forum: KHÁC
Topic: [NPC] Mai the Jade Shaper
Replies: 2
Views: 64

Re: [NPC] Mai the Jade Shaper

Fixed next update
by Administrator
02 Sep 2019, 23:45
Forum: KHÁC
Topic: [NPC] Ancient Shadowmoon Spirit
Replies: 1
Views: 38

Re: [NPC] Ancient Shadowmoon Spirit

Check lại có phải làm quest nào trước khi npc này giao quest cho ko?
by Administrator
02 Sep 2019, 23:42
Forum: KHÁC
Topic: [NPC] Iris Moondreamer
Replies: 1
Views: 42

Re: [NPC] Iris Moondreamer

Fixed next update
by Administrator
02 Sep 2019, 23:36
Forum: KHÁC
Topic: Herbs objects
Replies: 1
Views: 35

Re: Herbs objects

Sử dụng link của Tauri nhé. Link của Wowfreakz ko chuẩn.
by Administrator
27 Aug 2019, 01:18
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Death Knight] Threat of Thassarian
Replies: 7
Views: 176

Re: [Death Knight] Threat of Thassarian

Mà cũng ko rõ, khi oánh frost Strike = dual wield thì nó sẽ trigger ra 1 spell https://www.wow-freakz.com/spells.php?spell=66196
by Administrator
27 Aug 2019, 01:03
Forum: SPELL - TALENT - CLASS
Topic: [Death Knight] Threat of Thassarian
Replies: 7
Views: 176

Re: [Death Knight] Threat of Thassarian

- Sau khi test thử pack update cho spell này thì lượng Dmg như sau:

Lần 1:
Frost Strike 18k
Frost Strike Offhand 10k

Lần 2:
Frost Strike ~35k
Frost Strike offhand 22k

Lần 3: 44k / 22k

Lần 4: 37963 / 20793

Lần 5: 37217 / 23613

Có vẻ tạm chấp nhận được rồi nhỉ :-?
by Administrator
26 Aug 2019, 00:49
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: [low-Raid, Low-Dungeon] Catalysm
Replies: 8
Views: 184

Re: [low-Raid, Low-Dungeon] Catalysm

kannjc wrote:
24 Aug 2019, 11:19
The Bastion of Twilight still bug, The gate which allow player go to boss 2 (Valiona and Theralion) doesn't open after killed Halfus Wyrmbreaker
Fixed next update!
by Administrator
26 Aug 2019, 00:21
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: terrace of endless spring
Replies: 4
Views: 104

Re: terrace of endless spring

Boss Sha of Fear Spell Breath of Fear. Spell này sẽ ko gây dmg lên player nếu player có 1 cái debuff Wall of Light khi đứng ở vòng tròn trước Boss. Đánh thử tatic mới xem sao :3