Search found 335 matches

by Administrator
13 Oct 2019, 06:57
Forum: KHÁC
Topic: skinning
Replies: 10
Views: 373

Re: skinning

Đã có 1 shop bán full skinning = gold.
by Administrator
13 Oct 2019, 06:34
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: horridon
Replies: 11
Views: 514

Re: horridon

Fixed loot next update
by Administrator
13 Oct 2019, 06:34
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: Primordius
Replies: 6
Views: 276

Re: Primordius

Fixed loot next update
by Administrator
13 Oct 2019, 06:33
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: Twin Consorts
Replies: 10
Views: 216

Re: Twin Consorts

Fixed loot next update.
by Administrator
13 Oct 2019, 06:33
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: Dark Animus
Replies: 8
Views: 263

Re: Dark Animus

Fixed loot next update
by Administrator
13 Oct 2019, 06:33
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: ji-kun
Replies: 9
Views: 357

Re: ji-kun

Fixed loot next update
by Administrator
08 Oct 2019, 22:37
Forum: KHÁC
Topic: pandaria herbs
Replies: 8
Views: 212

Re: pandaria herbs

Fixed alot of node herbs and mines next update
by Administrator
24 Sep 2019, 21:24
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: Dark Animus
Replies: 8
Views: 263

Re: Dark Animus

It can active and kill the phúc boss right now!!!
by Administrator
24 Sep 2019, 17:48
Forum: KHÁC
Topic: Ore deposit
Replies: 4
Views: 105

Re: Ore deposit

Data drop sẽ theo link của tauri nha mọi người
by Administrator
24 Sep 2019, 17:40
Forum: KHÁC
Topic: Shay Pressler <Guild Vendor>
Replies: 8
Views: 217

Re: Shay Pressler <Guild Vendor>

Guild AV đúng ko. Cho tui xin ví dụ về 1 item phải có AV nào đó mới mua được.