Search found 152 matches

by Administrator
22 Apr 2019, 00:41
Forum: RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND
Topic: horridon
Replies: 1
Views: 23

Re: horridon

Fixed next update
by Administrator
20 Apr 2019, 19:12
Forum: KHÁC
Topic: [Missing NPC] Instructor Tong
Replies: 1
Views: 43

Re: [Missing NPC] Instructor Tong

Fixed already! :3
by Administrator
20 Apr 2019, 19:10
Forum: KHÁC
Topic: Krystel
Replies: 2
Views: 33

Re: Krystel

Fixed next update. Nếu ko nói chuyện đc thì del cache + relog nha :3
by Administrator
20 Apr 2019, 19:03
Forum: KHÁC
Topic: [NPC] Jaluu the Generous
Replies: 1
Views: 16

Re: [NPC] Jaluu the Generous

Fixed next update
by Administrator
20 Apr 2019, 18:33
Forum: QUEST
Topic: Missing Parts
Replies: 1
Views: 17

Re: Missing Parts

Fixed next update
by Administrator
20 Apr 2019, 18:31
Forum: QUEST
Topic: Hero's Call: Eastern Plaguelands!
Replies: 2
Views: 33

Re: Hero's Call: Eastern Plaguelands!

Fixed next update
by Administrator
20 Apr 2019, 18:29
Forum: QUEST
Topic: Hero's Call: Uldum!
Replies: 1
Views: 25

Re: Hero's Call: Uldum!

Fixed next update
by Administrator
20 Apr 2019, 18:22
Forum: KHÁC
Topic: Sealed Crate
Replies: 1
Views: 35

Re: Sealed Crate

Fixed next update
by Administrator
20 Apr 2019, 00:12
Forum: KHÁC
Topic: Silkweed
Replies: 2
Views: 32

Re: Silkweed

Bug này thuộc loại khủng, vẫn có Node Herb. Nhưng không hiện lên Mini Map. Và khi click vào thì không loot được ra cái gì hết à :3