V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p

Moderator: LordHidan

User avatar
lethamquang1993
Posts: 5

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#71 » 25 Nov 2016, 14:38

- Tên nhân vật: Kotex
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#72 » 25 Nov 2016, 14:38

Ấy, bây giờ là bạn hoàn thành quest, chọn faction nào thì nó sẽ tự động chuyển sang faction ấy nhé. Không bị bug nữa rồi :sure:

Return to “HƯỚNG DẪN NGƯỜI CHƠI”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests