VIETWOW NEEDS YOUR GUIDEEEEE

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p

Moderator: LordHidan

User avatar
Senior user

Topic author
damnit2013
Posts: 118

Re: VIETWOW NEEDS YOUR GUIDEEEEE

Post#11 » 01 Sep 2016, 18:31

mrphuc wrote:where is quà ? :lol:

Khi nào tất cả các spec đều có guide thì phát quà một thể luôn :cyoot:

User avatar
Senior user
fishfreeze
Posts: 29

Re: VIETWOW NEEDS YOUR GUIDEEEEE

Post#12 » 02 Sep 2016, 00:14

Report raid bug có được "gift" không ta.
As the world is ending, you'll find what you seek

Return to “HƯỚNG DẪN NGƯỜI CHƠI”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests