[TỔNG HỢP] VietWow Services Extend

Nơi trao đổi buôn bán, thông tin mới nhất từ Blackmarket

Moderators: thanhtotti, LordHidan, damnit2013

User avatar
Mod

Topic author
Gallywix
Posts: 6

[TỔNG HỢP] VietWow Services Extend

Post#1 » 08 Oct 2018, 21:04

Gamer thân mến!

BQT xin tổng hợp các chức năng hiện có tại server:
1. Boost lv 90 ......................100 VP
2. Chage faction ...................150 VP
3. Change Race ....................100 VP
4. Change Custom .................50 VP
5. Instan Profession ...............100 vp
6. Instant small Profession........50 VP
7 Tách character ...................50 VP
Hi vọng các chức năng trên sẽ khiến việc hành tẩu giang hồ của các hạ dễ dàng hơn.

Thanks alot!

Return to “BLACKMARKET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests