Buff instant cast

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây

Moderator: kannjc

User avatar
Senior user

Topic author
Amazingz
Posts: 64

Buff instant cast

Post#1 » 17 Aug 2018, 17:46

Spell trong topic viewtopic.php?f=22&t=913 vẫn chưa được fix.

User avatar
Senior user

Topic author
Amazingz
Posts: 64

Re: Buff instant cast

Post#2 » 17 Aug 2018, 18:01

Bug này còn khiến cho không thể combo nhanh để tạo ra 2 buff Pyroblast! nhanh liên tục được vì khi deal dmg buff mới bị mất nên trong khoảng thời gian khi Pyroblast bay đến target không thể tạo thêm đc buff Pyroblast!
mới vì buff cũ vẫn tồn tại.

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Buff instant cast

Post#3 » 17 Aug 2018, 18:11

Check ở server 548 xem còn bị bug ko nhé, vấn đề liên quan đến server 548 pm facebook của tôi.

User avatar
Senior user

Topic author
Amazingz
Posts: 64

Re: Buff instant cast

Post#4 » 18 Aug 2018, 10:03

vào sv 5.4.8 toàn bị "connecting" -_-

User avatar
Senior user

Topic author
Amazingz
Posts: 64

Re: Buff instant cast

Post#5 » 08 Sep 2018, 16:10

5.4.8 hết bug rồi.

Return to “SPELL - TALENT - CLASS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests