Warlock (Demonology) - Doom

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây

Moderator: kannjc

User avatar
90

Topic author
Lina
Posts: 2

Warlock (Demonology) - Doom

Post#1 » 05 Aug 2018, 16:13

https://www.wow-freakz.com/spells.php?spell=603
Inflicts impending doom upon the target, causing 4004 (+93.75% SP) Shadow damage over 1 minute.
When Doom critically strikes, a Wild Imp will be summoned to attack the target.
Bug: Khi sử dụng lên mục tiêu không có damage, sau 4-5s thì không còn tác dụng lên mục tiêu nữa

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Warlock (Demonology) - Doom

Post#2 » 17 Aug 2018, 18:12

Cần check ở 548 Server :D

User avatar
11
vainoi24g00
Posts: 1

Post#3 » 25 Sep 2018, 15:47

Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Warlock (Demonology) - Doom

Post#4 » 25 Sep 2018, 21:11

https://www.facebook.com/groups/vietwow/ Bạn có thể vào đây để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

Return to “SPELL - TALENT - CLASS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests