SOS: mua Gear = gem ko refund dc

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây

Moderator: kannjc

User avatar

Topic author
soihungac
Posts: 36

SOS: mua Gear = gem ko refund dc

Post#1 » 23 Jun 2018, 15:27

Vừa mới mua staff 522 = 450 gem để test dame nhưng ko thể bán refund lại dc

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: SOS: mua Gear = gem ko refund dc

Post#2 » 23 Jun 2018, 16:38

Đã hỗ trợ xong, close topic

Return to “KHÁC”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests