Bug professions

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây

Moderator: kannjc

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143
Contact:

Bug professions

Post#1 » 26 Apr 2018, 16:48

756
757
758
Như hình trong bảng không hiện thị professions, không biết là đã học những job gì và không tiếp tục học job khác được

Return to “KHÁC”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests