MSV bosses

Report bug về raid - dungeon tại đây.

Moderator: kannjc

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: MSV bosses

Post#11 » 25 Apr 2018, 22:33

755
target được nhưng không đánh được

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: MSV bosses

Post#12 » 25 Apr 2018, 23:03

Bug này chưa confirm được, follow Npc lorewalker Cho, đánh 4 đợt Adds nữa rồi chỉ vào Boss mới target được.

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: MSV bosses

Post#13 » 25 Apr 2018, 23:09

lúc xảy ra bug này NPC lorewalker dừng ở boss 1 k đi theo raid

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: MSV bosses

Post#14 » 25 Apr 2018, 23:10

Có thể là do lúc Raid ID chưa được fix, nên thử lại từ đầu theo thứ tự :)
Và tốt hơn là làm thêm cái video clip report hoặc là quay từ đầu khi đi raid đến lúc bị bug

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: MSV bosses

Post#15 » 25 Apr 2018, 23:12

quá khó để đánh boss 1 thì làm sao đến đc boss 4?

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: MSV bosses

Post#16 » 25 Apr 2018, 23:18

Boss 1 Normal trước đây tôi thấy team toàn down ngon lành, Boss cũng chưa update gì mà sao khó quá thế?

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: MSV bosses

Post#17 » 25 Apr 2018, 23:22

10 lần đánh boss thì 9 lần boss bug không có petrification nên wipe đánh đi đánh lại cho đến khi nó may mắn không có bug thì cũng hết tối, chưa kể team kém thì còn khó nữa

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: MSV bosses

Post#18 » 28 Apr 2018, 08:34

1 bản hotfix đã có mặt dành cho spell này.

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: MSV bosses

Post#19 » 28 Apr 2018, 15:58

vẫn bug. lần 1 vào thì boss có petrification, sau lần đầu tiên overload boss bug không có petrification.
lần 2 vào boss không có petrification
lần 3 vào tiếp tục không có petrification
* 10 HC

Return to “RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests