Spell power

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây

Moderator: kannjc

User avatar
90

Topic author
Lina
Posts: 2

Spell power

Post#1 » 05 Aug 2018, 16:45

1 Intellect = 1,05 spell power
821
13.038 intell x 1,05 = 13.689,9 spell power, ở trong ảnh chỉ có 13.028. intell càng cao thì tỷ lệ sai lệch càng lớn.

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Spell power

Post#2 » 17 Aug 2018, 18:12

Cần check ở 548 Server :D

Return to “KHÁC”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests