Shadow priest bug: Talent [Divine Insight]

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây

Moderator: kannjc

User avatar
1

Topic author
Zeye
Posts: 2

Shadow priest bug: Talent [Divine Insight]

Post#1 » 08 Jun 2018, 20:06

Image
http://mop-shoot.tauri.hu/?spell=109175
Bug: Periodic damage from Shadow Word: Pain can't proc [Divine Insight] :angry:

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: Shadow priest bug: Talent [Divine Insight]

Post#2 » 10 Jun 2018, 05:55

Bug này chưa confirm được, test với spec shadow, cast Shadow Word: Pain lên từng con Dummy 1 vẫn Proc Divine Insight đều đều. :troll:

User avatar
1

Topic author
Zeye
Posts: 2

Re: Shadow priest bug: Talent [Divine Insight]

Post#3 » 10 Jun 2018, 07:40

Hôm update changelog thì proc đều đều, còn bây giờ ko proc nữa. Mình vừa test lúc sáng ngày 10/6/18 vẫn ko proc nhé, đã bắn hết 4 con dummy ở Two Moons :brick:

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: Shadow priest bug: Talent [Divine Insight]

Post#4 » 10 Jun 2018, 10:46

:troll: Đến tối sẽ được fix

Return to “SPELL - TALENT - CLASS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests