[Quest] Basic Botany

Chỉ đơn giản là có quest bị bug không làm được? Report tại đây!

Moderator: kannjc

User avatar
Mod

Topic author
Angelica
Posts: 41

[Quest] Basic Botany

Post#1 » 09 Apr 2018, 23:18

This is a very interesting Quest in Hillsbrad Foothills. Pls fix this quests chain.

Bug: The quest just doesn't work. After accepting the quest, nothing happened.

How should it work: Here's the link to the quest with the description:

http://wowwiki.wikia.com/wiki/Quest:Basic_Botany
Attachments
WoWScrnShot_040918_231327.jpg

User avatar
Mod

Topic author
Angelica
Posts: 41

Re: [Quest] Basic Botany

Post#2 » 09 Apr 2018, 23:20

Pls also fix the daily quest Tending the Garden similar at the same NPC to the above quest:

Link to the quest:

https://wow.gamepedia.com/Quest:Tending_the_Garden
Attachments
WoWScrnShot_040918_231331.jpg

User avatar
90
kannjc
Posts: 209
Contact:

Re: [Quest] Basic Botany

Post#3 » 10 Apr 2018, 17:26

lần sau dùng link wowhead cho tiện nhé An

User avatar
Mod

Topic author
Angelica
Posts: 41

Re: [Quest] Basic Botany

Post#4 » 13 Apr 2018, 15:47

Uh ukie. Mình dùng link wowwiki vì 2 lý do:

wowhead lúc vào đc lúc không, load cũng rất nặng.

Trong wowwiki có mô tả bằng tiếng anh luôn là quest này nếu nhận sẽ hoạt động ra sao, để tiện cho admin fix, chứ trong wow head thường không có mô tả đó.

Nếu ad thấy quen wow head hơn thì lần sau mình sẽ dùng.

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: [Quest] Basic Botany

Post#5 » 23 Apr 2018, 22:23

Rất là quen với WOwhead, update link lại nhé :)

Return to “QUEST”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest