[Buff]Pyroblast!

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây

Moderator: kannjc

User avatar
Senior user

Topic author
Amazingz
Posts: 64

[Buff]Pyroblast!

Post#1 » 09 Feb 2018, 13:19

Bug description: Do not lose buff Pyroblast! after casting Pyroblast
How should it work: lose the buff right after casting Pyroblast
// bug này lần trước khi test lên 5.4.7 cũng đã xuất hiện và mình cũng report rồi
Video:
phpBB [video]

Nếu đứng đủ xa thì 1 proc Pyroblast! có thể cast tới 2 lần Pyroblast

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 277

Re: [Buff]Pyroblast!

Post#2 » 15 Feb 2018, 00:45

Sẽ có bản fix để thử nghiệm dành cho bug này, khi nào có sẽ thông báo sau bởi vì nó đi kèm với update lại hệ thống spell cho nên phải cẩn trọng lợn lành thành lợn què

User avatar
Senior user

Topic author
Amazingz
Posts: 64

Re: [Buff]Pyroblast!

Post#3 » 15 Feb 2018, 10:52

có vẻ như mấy spell có dạng kiểu như thế này đều bị bug tương tự, ví dụ làAimed Shot của hunter với proc Fire!. Còn vài spell nữa nhưng mình không có char để test.

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 277

Re: [Buff]Pyroblast!

Post#4 » 23 Mar 2018, 02:03

Sau thời gian test thì tôi thấy Bug này không còn tồn tại sau fix instant cast proc

User avatar
90
kannjc
Posts: 209
Contact:

Re: [Buff]Pyroblast!

Post#5 » 06 Apr 2018, 01:12

This bug no longer exists, close topic.

Return to “SPELL - TALENT - CLASS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests