Static Wound - Jin'rokh the Breaker

Report bug về raid - dungeon tại đây.

Moderator: kannjc

User avatar
Mod

Topic author
Nas
Posts: 84

Static Wound - Jin'rokh the Breaker

Post#1 » 11 Dec 2017, 15:19

http://www.wowhead.com/spell=138349/static-wound
Jin'rokh the Breaker statically constricts the target, inflicting 20.000 Nature damage per stack when taking melee attacks. Additionally inflicts a third of that damage to other players. This effect stacks, but decreases in potency over time.
Số lượng damage taken lớn hơn nhiều so với tooltip
1. Ảnh tooltip ingame
692
2. Ảnh Damage taken thực tế
693
Số lượng dps tối đa players khác trong raid có thể nhận được theo tooltip ingame là: 20.000x10(stack)/3=66.666
Thêm 1 điều nữa là damage này giảm theo thời gian: "This effect stacks, but decreases in potency over time"

User avatar
Mod
thanh19589
Posts: 109

Re: Static Wound - Jin'rokh the Breaker

Post#2 » 14 Dec 2017, 09:07

mấy bug loại này trc đây bất lực trong việc fix . nên chỉ có thể sống chung với lũ . Trc đây tank cứ nhận debuff này thì swap lun

User avatar
Mod

Topic author
Nas
Posts: 84

Re: Static Wound - Jin'rokh the Breaker

Post#3 » 14 Dec 2017, 15:41

Vote remove spell :)). Cũng gọi là RP để đấy nghiên cứu. Trước cũng biết không fix được rồi

User avatar
Mod

Topic author
Nas
Posts: 84

Re: Static Wound - Jin'rokh the Breaker

Post#4 » 28 Dec 2017, 22:28

:cry: Đề nghị disable cái này chịu không nổi

User avatar
Mod
thanh19589
Posts: 109

Re: Static Wound - Jin'rokh the Breaker

Post#5 » 02 Jan 2018, 13:42

Cái này mới buff thêm hay sao ? Ngày trc 2 bên ăn dễ con này mà

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 588

Re: Static Wound - Jin'rokh the Breaker

Post#6 » 02 Jan 2018, 20:38

trước fix thì down đc ez , h bug lại thì tank dính debuff thì raid wipe
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Mod
thanh19589
Posts: 109

Re: Static Wound - Jin'rokh the Breaker

Post#7 » 03 Jan 2018, 07:24

Vậy thử đưa team tầm 2 hunter bm và 1 druid tank trong đó . ko bao h để cho target của boss có debuff . pet hunter + treant druid luân phiên taunt

User avatar
wo3vietnam
Posts: 19

Re: Static Wound - Jin'rokh the Breaker

Post#8 » 04 Jan 2018, 11:53

Minh hom truoc cung thu cai nay. Tank dung ngoai khong taunt cung bi affect. Ma stack rat nhanh. Cho nen lao vao phat dinh debuff la chet ngay khong co luan phien tank gi duoc.

Return to “RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests